Địa chỉ: 90 Đường 3/2 - Phường 12 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh (Đối diện VINCOM - MAXIMAX 3/2)

Điện thoại: 02835.000.555 - 0935.000.555

Thời gian làm việc: 8h sáng tới 9h tối